Pohádka o chudém a bohatším měsíčníku

V poslední době jste mohli zaznamenat dva odlišné názory na minulou a současnou podobu Ostrovského měsíčníku. Jako dlouholetý člen redakční rady a bývalý vydavatel tohoto periodika jsem kritizoval jeho současnou podobu a kvalitu.

Původní text naleznete ZDE | Odpověď pana šéfredaktora ZDE

Nebudu se hádat o slovíčka. Mám technické vzdělání, a proto se přidržím čísel. Původní, tzv. chudý měsíčník, měl zpravidla šestnáct stran o rozměru 310 x 223 mm což je plocha 1,1 m2. Ten současný má obvykle dvacet stran o rozměru 297 x 210 mm což je celkem 1,2 m2. Počet stran byl tedy navýšen o 25 %, ale díky zmenšení formátu, došlo ke zvýšení plochy periodika o pouhých 10 %.

Druhým faktorem, na který jsem upo-zorňoval je použití úsporného písma. Pro dřívější měsíčník jsme měli zakoupeno speciální font (Solpera), které na stejný počet znaků vyžadovalo daleko méně místa. Kombinací většího formátu a úsporného písma bylo dosaženo toho, že na šestnácti stránkách toho tzv. chudého Ostrovského měsíčníku bylo o 25 % více znaků i slov než v současném tzv. bohatším Ostrovském měsíčníku. Na této situaci se jistě významně podílí nově pojatá titulní stránka a křížovka. V tzv. bohatším měsíčníku navíc nezbylo místo na pořádné fotografie.

Jedné chyby jsem se ve svém článku skutečně dopustil. Příspěvek města se ze 70 tis. Kč zvýšil ne na 280 tis., jak jsem uvedl, ale na současných 340 tis. Kč. A to je vzhledem ke snížení obsahu víc než dost.

Ing. Marek Poledníček
zastupitel města

Názornou ukázku si můžete prohlédnout ZDE jako obrázek
nebo Pohadka o chudém OM final jako PDF

Barva není vše - reakce šéfredaktoraPříklad využití místa OM