Mediální výchova v roce 2015

Mediální výchova je součástí školních osnov od roku 2005. Jednotlivé školy ji zapracovaly do svých rámcových vzdělávacích programů a samostatně jí věnují různou pozornost. Neexistuje tedy podrobný popis, jak by měla tato výchova probíhat. Vedle tohoto opatření je celá řada aktivit, v rámci neformálního a informálního vzdělávání, které rovněž přispívají ke zvyšování mediální gramotnosti. Úroveň a organizace mediálního vzdělávání je nejednotná a roztříštěná. Chybějí ucelená data zhodnocující její efektivnost. Z těchto důvodů se Rada pro rozhlasové a televizní vysílání rozhodla zorganizovat a podpořit seminář Mediální výchova v roce 2015 s cílem výměny odborných názorů na aktuální situaci.

Jako ideálním místem a příležitostí pro tento seminář se ukázal být 47. ročník Dětského filmového a televizního festivalu Oty Hofmana v Ostrově. Shodou okolností právě letos uběhne 20 let od vstupu dětských médií do festivalových aktivit. Tento krok následovaly další festivaly jako Zlín Film Festival nebo plzeňský Filmák. V roce 2000 se dětská média stala oficiální součástí festivalu, v rámci kterého se později konala řada akreditovaných seminářů na podporu mediální výchovy ve školách.

Cílem letošního semináře, který se uskuteční ve středu 14. října 2015 od 10:00 do 15:00 hod. v kinokavárně v Domě kultury v Ostrově, je zhodnocení stavu mediální výchovy po deseti letech od zavedení do vzdělávacích plánů, zmapování aktivit v této oblasti, představení nejlepších příkladů mediální výchovy v praxi a v neposlední řadě nastartování komunikace všech zúčastněných v této oblasti.

Seminář je určen nejen pro zástupce školství, zejména pak ředitele škol a pedagogy zaměřující se na mediální výchovu, ale rovněž pro reprezentanty zainteresovaných ministerstev, poslance, senátory a představitele krajů a obcí.

Ing. Marek Poledníček
člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

Související informace:
Tisková zpráva RRTV k mediální gramotnosti