Dvacet let kabelové televize v Ostrově

Historie kabelové televize Ostrov se začala psát někdy v roce 1993, když vedení města Ostrova učinilo strategické rozhodnutí, že dožívající společné antény nahradí moderní kabelový systém. Jednou z výhod tohoto řešení byla možnost vzniku místního kanálu s vlastním programem. Informační smyčka byla v Ostrově vysílána už v roce 1994 po dokončení první etapy.

Continue Reading

Mediální výchova v roce 2015

Mediální výchova je součástí školních osnov od roku 2005. Jednotlivé školy ji zapracovaly do svých rámcových vzdělávacích programů a samostatně jí věnují různou pozornost. Neexistuje tedy podrobný popis, jak by měla tato výchova probíhat. Vedle tohoto opatření je celá řada aktivit, v rámci neformálního a informálního vzdělávání, které rovněž přispívají ke zvyšování mediální gramotnosti. Úroveň a organizace mediálního vzdělávání je nejednotná a roztříštěná. Chybějí ucelená data zhodnocující její efektivnost. Z těchto důvodů se Rada pro rozhlasové a televizní vysílání rozhodla zorganizovat a podpořit seminář Mediální výchova v roce 2015 s cílem výměny odborných názorů na aktuální situaci.

Continue Reading

Nenechte sebou manipulovat

Média jsou součástí mého života takřka bezmála 20 let. Kvůli ostrovské kabelové televizi jsem opustil perspektivní kariéru projektanta a dětská média se stala neoddělitelnou součástí ostrovského dětského a filmového festivalu Oty Hofmana. Média jsme se svými spolupracovníky vždy vnímali jako fenomén, který vedle všeho pozitivního přináší také rizika a úskalí. Proto jsme se poměrně záhy začali věnovat také mediální gramotnosti a věříme, že jsme jistým dílem přispěli k jejímu zavedení do školských osnov. Níže uvedený článek v převážné části pochází z roku 2006 a byl publikován před již zmíněných Dětským filmovým a televizním festivalem v Ostrově. Věřím, že tyto aktivity v Ostrově nejsou dávnou minulostí, ale zajímavou budoucností…

Continue Reading