Dětská média jsou součástí ostrovského festivalu již 20 let

V letošním roce je tomu právě 20 let, kdy se do prezentace festivalu zapojila tzv. Dětská média. Nejdříve to byla dětská televize, kterou tvořili mladí lidé z kabelové televize v Ostrově a děti z 1. ZŠ Ostrov pod vedením pana učitele Churého. Za nedlouho se připojily dětské noviny a rádio.

Děti přestaly být pouhými konzumenty toho, co jim přináší filmové plátno a obrazovky, ale samy začaly tvořit a výsledky své práce díky technickým možnostem a svobodě, začaly šířit po celém světě

Continue Reading

Dvacet let kabelové televize v Ostrově

Historie kabelové televize Ostrov se začala psát někdy v roce 1993, když vedení města Ostrova učinilo strategické rozhodnutí, že dožívající společné antény nahradí moderní kabelový systém. Jednou z výhod tohoto řešení byla možnost vzniku místního kanálu s vlastním programem. Informační smyčka byla v Ostrově vysílána už v roce 1994 po dokončení první etapy.

Continue Reading

Mediální výchova v roce 2015

Mediální výchova je součástí školních osnov od roku 2005. Jednotlivé školy ji zapracovaly do svých rámcových vzdělávacích programů a samostatně jí věnují různou pozornost. Neexistuje tedy podrobný popis, jak by měla tato výchova probíhat. Vedle tohoto opatření je celá řada aktivit, v rámci neformálního a informálního vzdělávání, které rovněž přispívají ke zvyšování mediální gramotnosti. Úroveň a organizace mediálního vzdělávání je nejednotná a roztříštěná. Chybějí ucelená data zhodnocující její efektivnost. Z těchto důvodů se Rada pro rozhlasové a televizní vysílání rozhodla zorganizovat a podpořit seminář Mediální výchova v roce 2015 s cílem výměny odborných názorů na aktuální situaci.

Continue Reading