Rubriky
Blog Město Ostrov

Vítejte na mém blogu

Jmenuji se Marek Poledníček, jsem ostrovský rodák a patriot. Rád bych na tomto místě publikoval zajímavé a aktuální informace z oblasti kulturního, společenského a politického života nejen v  Ostrově. Využiji tohoto místa k prezentaci svých názorům, stanovisek a důležitých dokumentů, které s danými tématy souvisejí. 

Rubriky
Město Ostrov

Ostrovský měsíčník – barva není vše

Tento článek jsem se rozhodl napsat jako odpověď všem občanům, kteří se na mě opakovaně obracejí s připomínkami k současné podobě Ostrovského měsíčníku. „Jste přeci v redakční radě, to s tím nemůžete něco udělat?“ Nejčastěji se opakuje kritika špatné čitelnosti z důvodu malého písma. Tuto problematiku jsme řešili hned po přechodu na současnou barevnou verzi. Ke zhoršení situace došlo změnou […]

Rubriky
Město Ostrov

Chléb a hry

Letos tomu bude 25 let, kdy žijeme ve svobodné zemi, kdy nejen občané mohou svobodně volit své představitele, ale i zastupitelé mohou a dokonce jsou povinni hlasovat dle svého svědomí a ne podle toho, co předloží vládnoucí většina. Proto považuji za nevhodné vypočítávat kolik zástupců z jaké strany hlasovalo pro nebo proti a navíc podbízet […]